Thiết kế Card Business

0963.64.2426    contact@tivago.net

T2 - T6: 08:00 - 17:00        

 • Thiết kế Card Business


  Danh thiếp là một tấm thẻ nhỏ, thường có kích thước bỏ túi hoặc thẻ, chứa thông tin liên hệ và thông tin kinh doanh.

  Danh thiếp được sử dụng để giao tiếp, kết nối mạng và là cách để trình bày thông tin kinh doanh một cách chuyên nghiệp.

  Danh thiếp là gì?
  Danh thiếp là một công cụ thông tin và liên lạc có chứa các chi tiết liên lạc của một doanh nghiệp hoặc đại diện của doanh nghiệp. Danh thiếp thường được làm bằng giấy dày đặc biệt có kích thước bỏ túi hoặc thẻ hiển thị tên doanh nghiệp, địa chỉ, trang web, thông tin liên hệ, tên đại diện doanh nghiệp, chức danh, chi tiết liên hệ và thông tin doanh nghiệp có liên quan khác. Thẻ này đóng một vai trò quan trọng trong bối cảnh kinh doanh trên toàn thế giới.

   

  Thiết kế namecard

  thiết kế và in ấn name card

   

    MENU